Kontaktcenter

Bereiche

Themengebiet / Produktgruppe

Kontinente

Länder

Rick Wang

General Manager Aurubis Metal Products (Shanghai) Co. Ltd. Tel: +86 2158683370-1036 Mobil: +86 13773009885

Niklas Rolle

Teamassistent Corporate Communications & External Affairs Tel: +49 40 7883-2210 Fax: +49 40 7883-3003

Sumate Panacharas

Marketing Manager Aurubis Rolled Products, Thailand Tel: +66 2 246 7795-6 Fax: +66 2 246 7797 Mobil: +66 81 822 2239

Dirk Harten

Geschäftsführer Schwermetall Tel: +492402 761-0 Fax: +492402 761-210

Jordi Morcego

Senior Marketing Manager Aurubis Product Sales GmbH, Barcelona Tel: +49 93 545 86 88 Fax: +3493 552 85 01
1 von 12