Persbericht

Aurubis start bouw recyclagefaciliteit voor nikkel en koper in Olen

Olen | dinsdag 7 maart 2023

  • State-of-the-art recycling plant BOB (Bleedverwerking Olen Beerse) om recyclagecapaciteit voor belangrijke industriële metalen nikkel en koper te verhogen
  • Ingebruikname van investering van 70 miljoen euro gepland voor tweede helft 2024  
  • Inge Hofkens, COO Multimetal Recycling: "BOB is opnieuw een uitstekend voorbeeld van hoe Aurubis haar strategische aanpak implementeert om de kernactiviteiten in recycling te versterken en verder bij te dragen aan de Europese circulaire economie."

Aurubis, een toonaangevende wereldwijde leverancier van non-ferrometalen en een van de grootste koperrecyclers ter wereld, heeft vandaag officieel het startschot gegeven voor de bouw van zijn ultramoderne en energie-efficiënte installatie voor de bleedverwerking in haar vestiging in Olen (België). De nieuwe BOB-installatie (Bleedverwerking Olen Beerse), waarin waardevolle metalen zoals nikkel en koper zullen worden teruggewonnen uit de elektrolytstroom (de bleed), zal voldoen aan de hoogste milieunormen in België en de Europese Unie en ruim 30 nieuwe banen creëren voor de regio.

Met deze bijkomende recyclage-installatie kunnen we de volledige productiecyclus intern afdekken - een echte mijlpaal voor de fabriek in Olen

zegt Dirk Vandenberghe, Managing Director van Aurubis Olen en Aurubis Beerse. De ingebruiksstelling van de nieuwe installatie met een totaal investeringsvolume van 70 miljoen euro is voorzien voor de tweede helft van 2024. Aurubis verwacht een jaarlijkse EBITDA-bijdrage van 15 miljoen euro zodra de fabriek volledig operationeel is in boekjaar 2025/26.

In een hydrometallurgisch proces zal BOB waardevolle metalen, zoals nikkel en koper, recupereren uit de elektrolytstromen die ontstaan tijdens de metaalproductie in de elektrolyseafdelingen in de Aurubis vestigingen in Beerse en Olen. "Onze metalen spelen een sleutelrol in de overgang naar groene energie, in elektrische mobiliteit en in een steeds meer gedigitaliseerde wereld", voegt Dirk Vandenberghe eraan toe.

 

“Door deze investering krijgen we een verdere verankering van Aurubis binnen onze gemeente. Niet enkel naar jobs krijgen we daardoor een duurzame invulling maar zeker ook naar milieu en duurzaamheid zetten we stappen vooruit. Door het nieuwe productieproces en de constante monitoring ervan verzekeren we ons van een milieuvriendelijk proces met besparingen naar energie. Ook halen we vrachtwagens van de baan wat een extra meerwaarde geeft naar de omgeving, de verkeersveiligheid en het milieu”, aldus Seppe Bouquillon, burgemeester van de gemeente Olen.

In overeenstemming met haar strategie "Metals for progress. Driving sustainable growth" zet Aurubis zich in om haar pioniersrol in duurzaamheid uit te breiden. "BOB is een belangrijke bouwsteen in onze strategie. We streven er voortdurend naar om grondstoffen nog verantwoordelijker in te zetten en zo bij te dragen tot de Europese circulaire economie. Dankzij BOB kan Aurubis haar positie als efficiëntste en duurzaamste geïntegreerde smelternetwerk ter wereld versterken", aldus Inge Hofkens, COO Multimetal Recycling van de Aurubis Groep.

Aurubis bouwt momenteel ook een nieuwe recyclagefabriek, ASPA in Beerse. "Dankzij die projecten kunnen we waardevolle metalen optimaal verwerken in dynamische en voortdurend veranderende grondstoffen- en recyclagemarkten. Zo versterken we onze kernactiviteiten en dragen we substantieel bij tot de Europese circulaire economie", aldus Hofkens.

In de hoogwaardige metaalrecyclagevestiging in Olen werken zo’n 670 mensen. Aurubis Beerse telt 470 medewerkers.

Downloads
Contacten
Valerie Peeraer
Valerie Peeraer

Communications

Phone (+32) 014 24 33 08
Schrijf e-mail