Обучение и образование

Планиране на работната сила 
 • Практикантска програма
 • Стажантска програма
 • Програма за дуално обучение с местни професионални гимназии
Обучение и Развитие
 • Програми за включване при започване на работа 
 • Изграждане на компетентност чрез квалификация, развитие на личностни умения
 • Програми за развитие на лидери 
Управление на таланти
 • Подбор и унаследяване на ключови позиции 
 • Осигуряване на прозрачност  на управлението с цел оптимално разпределение на ресурсите  
 • Модернизиран процес за управление и изпълнение
Вътрешна мобилност
 • Премахване на географските граници като бариера пред успеха
 • Динамичен процес за  встъпване в нова роля
Програма за практическо професионално обучение

Нашата програма за практическо обучение има за цел да подготви млади специалисти за специфични и високо профилирани позиции. По време на програмата участниците придобиват специфично ноу-хау, конкретни технически умения, опит и лична отговорност и претърпяват индивидуално развитие, които водят до професионално бъдеще, изпълнено с много възможности за реализация.  

Курсът на обучение е с времетраене 12 месеца, в рамките на които практикантът ще бъде въвлечен в работния процес в завода и ще има възможността да продължи своето развитие в специален център за професионално обучение, лицензиран и инспектиран от Министерство на образованието, младежта и науката.

Условия на програмата

Практикантите работят в Аурубис България на трудов договор и получават заплащане, спрямо политиката за възнаграждение, касаеща конкретната програма. В допълнение, те ползват социалните придобивки, осигурени за всички служители на компанията, като: ежедневно хранене, транспорт от и до завода, пълна застраховка и ползване на услугите на медицинския център, намиращ се на територията на компанията.  

На края на всяка година практикантите полагат изпит. Тези от тях, които преминат успешно, ще имат възможността да продължат в програмата и през следващата година. На края на обучението си практикантите държат финален изпит върху информацията и практическите знания, натрупани по време на практическото професионално обучение. Успешно завършилите програмата получават сертификат за професионална квалификация и възможност да започнат своята кариера в Аурубис България.

Cтарта на програмата се обявява през пролетта на календарната година.

Желаете ли да кандидатствате? Изпратете ни вашето актуално CV заедно с мотивационно писмо, описващо вашите интереси, идеи и план за бъдещо развитие.