Сертификати

За първи път Аурубис България е сертифициран в съответствие със стандарта ISO 9001 през декември 2004 г. за внедрена Система за управление на качеството.

През март 2006 г. заводът е сертифициран в съответствие със стандарта ISO 14001 за внедрена Система за управление на околната среда.

През октомври 2019 г. Аурубис България е сертифициран в съответствие със стандарта ISO 45001 за внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа. Сертификатите са издадени от LRQA. Системите за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа са интегрирани, поддържат се и непрекъснато се подобряват.

През 2009 г. Аналитични лаборатории на Аурубис България АД получиха сертификат за акредитация, съгласно ISO 17025.

През 2009 г. катодите на Аурубис България са сертифицирани с клас А от Лондоската метална борса.

През октомври 2012 г. компанията получи одобрение за Authorised Economic Operator  за опростени митнически процедури, сигурност и безопасност. Този статут, валиден във всички държави-членки на ЕС, бе предоставена от българските митнически власти.

През април 2021 г. Аурубис България получи The Copper Mark сертификат.

През август 2022 г. Аурубис България е сертифициран от SGS за съответствие със стандарта ISO 50001 за внедрена Система за управление на енергията.

Downloads
Downloads