Продукция


Медни катоди

Катодът е основният продукт от производството на мед. Представлява меден лист с тегло от 50 до 80 кг и се получава, когато чистата мед се отделя от нерафинираната мед чрез процес на електролиза.

Прочетете повече

Сярна киселина

Сярната киселина е най-необходимото и многостранно използвано химично вещество в световен мащаб. Тя се използва в почти всички сектори на промишлеността. Типични области на приложение са производството на торове, пигменти, както и в извличането на метални руди.

Прочетете повече

Железен силикат

Поради технологията на металургичния процес, шлаките от топилната пещ и от конверторите съдържат остатъчна мед. Тя се извлича в Обогатителна фабрика, чрез смилане и флотация. Получават се два продукта: флотационен меден концентрат и флотационен продукт, наречен желязо-силикат или фаялит.

Прочетете повече

Суровини

Основната суровина на Аурубис България са медните концентрати, произведени от минната индустрия. Ние преработваме повече от 1.2 млн. тона меден концентрат с произход от Северна и Южна Америка, Черноморския регион и България.

Прочетете повече