Прессъобщение

Над 180 участници в „Седмицата на безопасността и здравето“ на „Аурубис България“

Bulgaria | петък, 17 май 2024 г.

  • "Аурубис България" организира традиционната си "Седмица по безопасност и здраве" за поредна година

Стартът бе даден на 14 май от Тим Курт – Изпълнителен директор на „Аурубис България“, Уве Херфет – Вицепрезидент по безопасност и здраве и Юлий Маринов – Оперативен Ръководител ЗБУТ.

За втора поредна година Константин Ковачев от „Актив ситинг - Приложна Кинезиология“ представи  интересна демонстрация на практически решения за подобряване на мускулно-скелетното здраве.
Програмата продължи  с практическото занятие проведено от „Веро Скафолдинг КД“, за подобряване на знанията и уменията за работа на скеле и спасителни действия при инцидент.

Ваня Акгюн от Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ проведе среща-обучение на тема „Психологически аспекти при извънредна ситуация. Когнитивни промени на личността при извънредна ситуация”, като припомни и основните правила на безопасно поведение при извънредна ситуация.

Седмицата по безопасност и здраве завърши с демонстрация на предпазни ръкавици „Нововъведения при защита на ръцете, видове предпазни ръкавици и как да изберем най-подходящите за нашата работа“, презентирани от екип на Ежендалс и Адмикс.

За “Аурубис България” безопасността и здравето на работещите е основен приоритет. Провеждането на различни  събития за поддържане и повишаване на културата по безопасност и здраве е от ключово значение за компанията.

На организираните от Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ интересни срещи, бяха раздадени тематични подаръци. Инициативите бяха отворени за всички служители на „Аурубис България“, както и за служителите на външни изпълнители, работещи на територията на компанията.

Downloads
Контакт
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Устойчивост и връзки с институциите

Напишете имейл