Прессъобщение

Детските градини в Златица и Душанци с обновени бази

Bulgaria | четвъртък, 15 септември 2022 г.

  • Ремонтите са финансирани от "Аурубис България" по партньорските програми с общините Златица и Пирдоп

 

На празничния 15-ти септември ДГ „Слънце“, гр. Златица започна новата си учебна година с изцяло ремонтиран покрив на сградата.

Подменената от компанията дограма на сградата през изминалата година и сегашният ремонт на покрива ще осигурят спокойно провеждане на учебните дейности.

С подновена учебна среда започна учебната година и за филиал „Пека и Карло Чоконяни“, с. Душанци, където беше подменена дограмата на цялата сграда и беше извършен ремонт на вътрешните помещения.

В годините „Аурубис България“ е реализирала редица проекти, свързани с подобряване на условията за образование и учебните бази в Пирдоп и Златица.

Downloads
Контакт
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл