„ФОКУС върху устойчивостта“: „Aurubis“ издава обстоен Доклад за устойчивостта

Berlin | вторник, 30 март 2021 г.

 „ФОКУС върху устойчивостта“: „Аурубис“ издава обстоен Доклад за устойчивостта
  • Пълен доклад с включено списание за напредъка и целите, постигнати в областите Хора – Икономика – Околна среда
  • Главният изпълнителен директор Роланд Харингс: енергийният преход е невъзможен без цветни метали
  • Потвърждение на „Зеления курс“ и ангажимент за намаляване на CO2 – въглеродно неутрален производствен процес най-късно до 2050 г.
  • Решения за рециклиране – ключов компонент от дейностите за устойчиво развитие

Хамбург, 30 март 2021 г. – Днес „Аурубис“ АГ издаде своя седми Доклад за устойчиво развитие със заглавие „ФОКУС върху устойчивостта“. Докладът, който се състои от над 80 страници, предоставя информация за текущите проекти, отбелязва напредъка, постигнат през отчетната година, и демонстрира до каква степен са постигнати целите от Стратегията за устойчиво развитие. Списанието преди доклада е с фокус върху най-съществените моменти от годината и предоставя основна информация за декарбонизацията и кръговата икономика, като представя няколко примера.

„Аурубис“ обръща поглед назад към една изпълнена със събития година, година, през която дружеството започва много нови инициативи – въпреки специфичните предизвикателства през пандемията, „Аурубис“ успява да запази своята упоритост и фокус върху дейностите за устойчиво развитие.

„В този обстоен доклад ние описваме напредъка си към целта да станем най-ефективната и устойчива мрежа от металургични предприятия в света. През финансовата 2019/20 г. например ние потвърдихме инициативата си за научнообосновани цели и поехме ангажимент да поставим научнообоснована цел по отношение на климата – да намалим емисиите си на CO2“ обяснява главният изпълнителен директор Роланд Харингс, който отговаря и за устойчивостта в допълнение към други области. Но това не е всичко: Групата е поела ангажимента да стане въглеродно неутрална най-късно до 2050 г. Роланд Харингс отбелязва „Енергийният преход е невъзможен без метали, особено без мед. Нашите метали, благодарение на приложенията си във вятърни турбини, кабели за високо напрежение, електрически превозни средства и батерии, допринасят за намаляването на емисиите на CO2. „Аурубис“ предоставя металите, като едновременно с това се изправя пред предизвикателствата на индустрията. Дружеството се явява своеобразна част от решението за тях и ние можем да си позволим да бъдем оценявани на база на дейностите ни за устойчиво развитие“.

Във всички производствени обекти на дружеството успешно се изпълняват проекти за намаляване на CO2. Друга стъпка към преустановяването на използването на изкопаеми горива е предстоящото пробно тестване на въглерода като заместител на природния газ в производствения процес в пещите ни за първично топене в Хамбург. В обекта на „Аурубис“ в Пирдоп, България, пък ще бъде построен фотоволтаичен парк с върхова мощност от 10 MW. Понастоящем той ще представлява най-големият от този тип в България.

Произвежданата от „Аурубис“ катодна мед към момента има значително по-малък въглероден отпечатък от средния за индустрията. Стабилното представяне на дружеството се потвърждава и от факта, че според най-скорошната оценка на CDP (по-рано Проект за разкриване на въглеродна информация (Carbon Disclosure Project)), то беше поставено в списък „А“.

„Целта ни е да постигнем съответствие в областите Хора, Икономика и Околна среда“ пояснява Роланд Харингс. „Придобиването и интегрирането на белгийско-испанската група „Метало“ е един особено добър пример в тази насока. С двата нови обекта, интегрирани в производствената мрежа на „Аурубис“ – и над 540 нови колеги – вече можем да преработваме по-големи количества рециклируеми материали с ниско съдържание на метали. Това подпомага кръговата икономика и процеса по набавяне на суровини в Европа! Финансирахме придобиването на дружеството с устойчив заем по германското законодателство (Schuldschein), който е свързан с представянето ни по отношение на екологичните, социалните и управленските въпроси (ESG) по рейтинговата скала на EcoVadis. Бих искал да отбележа, че усърдно продължихме дейностите си за устойчиво развитие дори в разгара на пандемията от коронавирус“.

Кирстен Кюк, мениджър „Устойчиво развитие“ в „Аурубис“, гледа позитивно на изминалата финансова 2019/20 година: „С присъединяването си към  The Copper Mark през 2020 г. – новият „печат за качество“ в медния сектор – „Аурубис“ достигна още един важен етап в насърчаването и проверяването на отговорното производство на мед по цялата верига на стойността. Нашият завод в България е първото металургично предприятие за първично топене, стартирало този процес, и се очаква до края на годината да се въведе и в други от заводите ни“.

Изминалата година ясно показа от какво значение са постоянството и инвестирането в образованието. „Аурубис“ продължава целенасочено да поощрява професионалното образование и обучение и предлага повече позиции за практиканти. Освен това дружеството е засилило социалната си ангажираност дори по време на пандемията, за да предостави своевременна подкрепа на партньорите си и по проектите, в които е нужна.

Докладът за устойчивостта е насочен към международно признатите стандарти на Глобалната инициатива за отчитане (GRI) и служи като Съобщение относно напредъка на Глобалния договор на ООН (UNGC). „Аурубис“ спазва своя ангажимент към водещите принципи на Глобалния договор на ООН от 2014 г насам. В годишния доклад за 2019/20 г. „Аурубис“ публикува и Нефинансов доклад в съответствие с Германския търговски кодекс (HGB).

„ФОКУС върху устойчивостта“ е наличен също онлайн: Докладът за устойчивостта за 2019/20 г. може да бъде изтеглен от www.aurubis.com/sustainabilityreport.

Изтегляне
контакт
Angela Seidler
Angela Seidler

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

Phone +49 40 7883-3178
Напишете имейл
Daniela Kalmbach

Leiterin Konzernkommunikation, Pressesprecherin

Phone +49 40 7883-3053
Напишете имейл