Данни за фирмата

Офис

 

 

 

 

 

Аурубис България

Индустриална зона
Пирдоп, България


info.pirdop@aurubis.com
Номер в търговския регистър

832046871

Данъчен идентификационен номер за продажбите

BG832046871

Управителен съвет Аурубис България

 

 

 

Тим Курт - Изпълнителен директор, Хейко Арнолд - Главен оперативен директор, 
Ивайло Вътев - Директор Финанси

Редакция Аурубис България
Отговорен за съдържанието Аурубис България

Правни забележки: Уебсайтът съдържа връзки към няколко други уебсайта. Авторът не носи отговорност за съдържанието, към което се препраща или препраща от неговите страници - освен ако не е напълно запознат с незаконното съдържание и не би могъл да попречи на посетителите на неговия сайт да разглеждат тези страници. Ако възникне някаква вреда от използването на представената там информация, отговорност може да носи само авторът на съответните страници, а не този, който е поставил връзка към тези страници.