Практикантска програма

Нашата програма за практическо обучение има за цел да подготви млади специалисти за специфични и високо профилирани позиции. По време на програмата участниците придобиват специфични знания, , конкретни технически умения, опит и лична отговорност. Те претърпяват индивидуално развитие, което води до професионално бъдеще, изпълнено с много възможности за реализация.  

Курсът на обучение е с времетраене 12 месеца, в рамките на които практикантите ще бъдат въвлечени в работния процес в завода и ще имат възможността да продължат своето развитие в специален център за професионално обучение, лицензиран и инспектиран от Министерство на образованието, младежта и науката.

 

Условия на програмата

Практикантите работят в Аурубис България на трудов договор и получават заплащане спрямо политиката за възнаграждение, касаеща конкретната програма. В допълнение, те ползват социалните придобивки, осигурени за всички служители на компанията, като: ежедневно хранене, транспорт от и до завода, пълна застраховка и ползване на услугите на медицинския център, намиращ се на територията на компанията.  

По време на програмата практикантите полагат изпит върху информацията и практическите знания, натрупани през обучението. Успешно завършилите програмата получават сертификат за професионална квалификация и възможност да започнат своята кариера в Аурубис България.

Кандидатстването се обявява през лятото на календарната година, а самата програма започва през есента.

Желаете да кандидатствате? Изпратете ни Ваша актуална автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи тук: https://www.aurubis.com/bulgaria в сектор Кариери -> Работни места.

Янка Захариева - Колева
Янка Захариева - Колева

Ръководител "Подбор и назначения"

Напишете имейл
Надя Николова
Надя Николова

Специалист подбор

Напишете имейл
Avatar
Отдел "Подбор и назначаване"
Напишете имейл