Milieu en omgeving

Zorg dragen voor het milieu en beperkte grondstoffen

Duurzaamheid is geen modewoord bij Aurubis. Het is voor ons een heel ruim begrip. We dagen onszelf en onze medewerkers elke dag opnieuw uit.

Bij Aurubis Olen streven we ernaar om steeds beter te worden: liefst gaan we verder dan wat de milieunormen voorschrijven. Onze productieprocessen innoveren en optimaliseren we dus voortdurend. Want zo kunnen we ook ons energieverbruik verder optimaliseren en mee evolueren naar een CO2-vrije wereld. We stellen ons proactief op en gaan het engagement aan.

Wist jij dat windmolens tot 30 ton koper bevatten?

Op onze productiesite in Olen bevinden zich sinds 2016 twee windmolens. Goed voor een jaarlijkse besparing van 6.600 ton CO2.