Productieproces BARS&PROFILES

Aurubis FOXROD - zuurstofvrije draad uit eigen productie - wordt in een roterend proces door wrijving verhit, door schuif- en drukspanningen in een plastische toestand gebracht en vervolgens door extrusiegereedschap vanuit de expansiekamer in de klantspecifieke geometrie gevormd. Na het verlaten van de pers worden de staven en profielen gekoeld en opgerold.

In veel gevallen worden ze dan op de juiste lengte gezaagd en rechtgetrokken volgens de nauwste klantentoleranties. Daar worden ook de uiteindelijke mechanische eigenschappen en oppervlaktekwaliteit bereikt.

H
et continue extrusieproces met constante procesparameters produceert een uniforme, geherkristalliseerde korrelstructuur met consistente mechanische eigenschappen.