История

Медодобивният завод е изграден в близост до гр. Пирдоп в периода 1955–1958 г., като по това време се състои от следните производствени единици: металургично производство, рафинерия, производство на сярна киселина и цех за производство на благородни и редки метали. На 21 ноември 1958 г. е отлято първото количество анодна мед, а на 6 декември същата година е официалното откриване на завода.

През месец септември 1997 г., международната компания Юнион Миниер с централа в Брюксел, Белгия подписва приватизационен договор с българското правителство и така придобива завода. През месец април 2005 г. медното производство на групата Юмикор се обособява в самостоятелна компания – Кумерио, и акциите и са регистрирани на фондовата борса в Брюксел.

През април 2008 г. групата Кумерио е придобита от Норддойче Афинери (NA) след одобрение на Европейската комисия в началото на годината. Новата компания се превръща в най-големия производител на мед в Европа, както и най-големият световен лидер в преработката на мед.

Хронология 

1953

Министерският съвет утвърждава площадката за строителство на медодобивен завод в района на градовете Златица и Пирдоп.

1955

На 5 декември е направена е първата копка копка.

1957

Създава се Държавно предприятие “Медодобивен завод” с предмет на дейност “производство на електролитна мед, син камък и сярна киселина” и уставен капитал от 30 милиона лв. 

1957

Влиза в действие първото производство – цехът за син камък.

1958

Произведени са първите количества сярна киселина (8 септември).

Добита е първата анодна мед (21 ноември).

 

В цеха за благородни метали е произведено първото промишлено сребро (6 декември).

 

Официално откриване на завода от министър-председателя Антон Югов (6 декември).

1963

Започва първото разширение на мощностите. 

1966

Откриване на реконструираните и разширени мощности. Производственият капацитет вече е 45 000 т. анодна мед, 55 000 т. катодна мед и 195 000 т. сярна киселина годишно. Инвестирани са 36.8 милиона лв.

1966

Внедрено е изобретението на инж. Димитър Петров и колектив за използване на реверсивен ток с увеличена плътност при производството на катодна мед. Лицензът е продаден в Иран, Италия, Мексико, САЩ, Турция, Финландия и др.

1979

Започва работа обогатителна фабрика за преработка на металургичните шлаки.

1981

Пусната в експлоатация е третата система за производство на сярна киселина. 

1987

Откриване на новото металургично прозиводство. През 1983-1987 г. е реализирана инвестиция от 500 милиона лв. за въвеждане на технологията на финландската компания “Оутокумпу” - за производство на 110 000 т. анодна мед годишно с по-висока степен на опазване на околната среда. Изградени са новата металургия, нова система за сярна киселина и 325-метров комин. 

1997

Подписан е договорът с белгийската компания “Юнион Миниер” за приватизация на медодобивния комбинат (10 септември).

1998

Започва дългосрочна инвестиционна програма за модернизация на мощностите и ликвидиране на старите екологични щети. През следващата година влиза в действие мониторингова система за емисиите от 325-метровия комин.

2001

Приключва рекултивацията на шламоутаителното езеро. “Синята лагуна” отива в историята.

2005 

Направление “Мед” в Групата “Юмикор” (“Юнион Миниер”) се обособява като самостоятелна бизнес единица. Заводът в Средногорието става “Кумерио Мед”. 

2008

Немската компания “Норддойче Афинери” и белгийската “Кумерио” се обединяват.

 

Открита е новата рафинерия с капацитет 180 000 т. катодна мед годишно.

2009

“Норддойче Афинери” приема името “Аурубис”. Заводът в Средногорието става “Аурубис България”. 

2010

Влиза в действие разширението на обогатителната фабрика за медни шлаки.

2014

Открита е пречиствателната станция за дъждовни и повърхностни води.

2015

Обявена е нова инвестиционна програма за модернизация на мощности на стойност 360 милиона лв. - “Спектър 2018”. С изпълнението й, общите инвестиции в предприятието след 1997 г. стават 1.2 милиарда лв.

2016

Президентът на Германия Йоахим Гаук идва на официално посещение в завода.

2017

Открит е нов терминал за меден концентрат на порт Бургас. През следващата 2018 г. влиза в работа и терминал за сярна киселина.

2018

“Аурубис” е партньор на Българското председателство на Съвета на ЕС. Постоянните представители по околна среда на страните-членки посещават завода.

 

Компанията посреща 60-годишнината си като втората по големина в страната, с ключов принос за растежа на БВП - 9% от износа и 6% от вноса на България се дължат на медодобивното предприятие до Пирдоп и Златица.

2021

Компанията получава стандарта The Copper Mark. „Аурубис България“ става първата металургия от Групата и шестата в целия свят сертифицирана по новия стандарт за устойчивост в медната индустрия.