WE HEBBEN OOG VOOR DUURZAAMHEID IN ALLE DOMEINEN.

Voor ons gaan duurzaamheid en economie hand in hand. We zijn er van overtuigd dat verantwoord ondernemen essentieel is om de relatie met en het vertrouwen van onze partners te versterken.

Gezondheid, veiligheid en het milieu zijn onlosmakelijk verbonden met onze processen. Wij voeren audits en controles uit en nemen passende maatregelen om de veiligheid en duurzaamheid van onze werkzaamheden constant te verbeteren. Dit vertaalt zich in herkenning en certificaten waaronder:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • ISO 50001
  • CFSI conflict free
  • ...
We zijn experts in het RECYCLEREN en RAFFINEREN van secundaire metaalhoudende materialen.

Wij kunnen de meest complexe secundaire grondstoffen behandelen en raffineren naar nieuwe metaalproducten die kunnen gebruikt worden in een grote variatie van applicaties. We brengen metalen terug in de waardeketen en dragen zo bij aan de circulaire economie.


Duurzaam Ondernemen

Het team voor Duurzame Ontwikkeling staat met trots in voor de duurzaamheidsdoelstellingen van Aurubis Beerse. Hier vallen Gezondheid, Veiligheid, Milieu, Energie, Regelgeving en Kwaliteit onder. Deze thema’s maken deel uit van onze dagelijkse werking. We hechten veel waarde aan onze samenwerking met onze collega’s, partners, klanten, overheden en buren en staan open voor alle vragen en/of suggesties.

Contacteer Aurubis Beerse
+32 14 609 511
EHSQ.beerse@aurubis.com