World Water Day 2022 – Aurubis Beerse en Sibelco testen nieuwe waterfiltratie

Beerse | dinsdag 22 maart 2022

World Water Day is een jaarlijks evenement van de Verenigde Naties dat in 1993 van start is gegaan en waarbij het belang van water centraal staat. Het thema van World Water Day 2022 is grondwater. Het grootste deel van het beschikbare zoetwater in de wereld is grondwater, dat de drinkwatervoorziening, sanitaire voorzieningen, landbouw, industrie en ecosystemen ondersteunt. Grondwater zal een cruciale rol spelen bij de aanpassing aan de klimaatverandering. We moeten samenwerken om deze kostbare hulpbron duurzaam te beheren. Grondwater is misschien uit het zicht, maar mag niet uit het oog worden verloren.

Als industriële onderneming verbruikt Aurubis Beerse op jaarbasis een aanzienlijke hoeveelheid grondwater. Aandacht voor een duurzame omgang met ons water is voor ons van het allergrootste belang. Samen met onze jarenlange partner Sibelco bouwden we een pilootinstallatie op onze waterzuiveringsinstallatie om te testen of Sibelco's nieuwe technologie voor het verwijderen van zware metalen ons kan helpen bij het zetten van volgende stappen in de circulaire aanpak van ons afvalwater. Tot nu toe zien de resultaten er veelbelovend uit. Door met deze technologie onderzoek te doen, zoeken we proactief naar een steeds betere afvalwaterkwaliteit en hopen we ons grondwatergebruik door hergebruik van water aanzienlijk te verminderen. 

Karen Van Dyck, specialist waterbehandeling bij Aurubis Beerse, leidt het pilootproject voor Aurubis en gaat in onderstaand interview dieper in op deze materie. 

Karen Van Dyck, specialist waterbehandeling bij Aurubis Beerse

Waarom is de aandacht voor grondwater zo belangrijk?
Bijna al het beschikbare zoetwater in de wereld is grondwater. Zonder grondwater zou leven niet mogelijk zijn. Grondwater levert een groot deel van het water dat we gebruiken voor drinkwater, sanitaire voorzieningen, voedselproductie en industriële processen. Het is ook van cruciaal belang voor het gezond functioneren van ecosystemen, zoals moerasgebieden en rivieren. Overexploitatie van grondwater kan leiden tot bodeminstabiliteit en -verzakking.

Tot dusver konden we dankzij onze ultrafiltratie-installatie het aandeel van het grondwatergebruik in Beerse terugdringen van 67% in 2018 tot 30% in 2020 en 2021. Als bedrijf groeien we voortdurend, en dat vereist een gedetailleerde analyse en een voortdurende opvolging van de impact van die groei op onze watervoetafdruk. Vervolgens zoeken we naar oplossingen om de impact zo veel mogelijk te beperken en volgen we beschikbare technologieën op om, waar mogelijk, te verbeteren. Zo hebben we bij de aanleg van ons nieuwe parkeerterrein gekozen voor een 'wadi', die zorgt voor een vertraagde herinfiltratie van regenwater naar diepere lagen in de grond.

Wat is grondwater? En waar gebruikt Aurubis Beerse dit precies voor?
Grondwater is water dat zich onder de grond bevindt in waterhoudende grondlagen, geologische formaties van rotsen, zand en kiezel waarin zich grote hoeveelheden water bevinden. Het voedt waterbronnen, rivieren, meren en moeraslanden, en sijpelt door tot in de oceanen. Grondwater wordt hoofdzakelijk aangevuld door regen- en sneeuwval die in de bodem infiltreert en kan naar de oppervlakte worden onttrokken door pompen en waterputten.

In Beerse gebruiken we voorgeconditioneerd grondwater voor diverse toepassingen: In onze koelcircuits, onze elektrolyse en in de sproeisystemen die geïnstalleerd zijn om het stof te verminderen op onze schrootwerf.

Wat houdt de proefinstallatie in en wat zou het resultaat kunnen zijn?
Zoals hierboven vermeld, hebben wij ons eerst geconcentreerd op ultrafiltratie, waardoor wij naast grondwater ook kanaalwater, dat minder kostbaar is, konden gebruiken. Dit verminderde onze ecologische impact. Nu zoeken we naar methoden om water zoveel mogelijk te recycleren en te hergebruiken. Hoe meer we hergebruiken, hoe minder grondwater we verbruiken.

De pilootinstallatie zuivert een deel van ons afvalwater in parallel met onze fysico-chemische zuivering van afvalwater. Beerse voldoet vandaag al ruimschoots aan de strenge waterkwaliteitsnormen, maar als de resultaten van de pilootinstallatie beduidend beter zijn dan die van onze fysico-chemische installatie, zou dat betekenen dat we een nieuwe stap kunnen zetten in het duurzaam beheer van ons water. Binnen de Aurubis Group streven we ernaar om de specifieke metaalemissies naar water tegen 2030 met nog eens 25% te verminderen. We hebben de ambitie om te produceren met de kleinste milieuvoetafdruk in de sector. In de toekomst zouden we de Blueguard-filtratiemedia kunnen gebruiken in een zuiveringsstap na een fysicochemische behandeling of als voorbehandeling voor membraantechnologie om ons afvalwater te hergebruiken.

Blueguard® is een gepatenteerd, mineraalhoudend granulair filtermedium dat door Sibelco is ontwikkeld om zware metalen op duurzame wijze uit (industrieel) afvalwater te verwijderen.  Sibelco onderzoekt momenteel de technisch-economische haalbaarheid voor een opschaling in samenwerking met Aurubis Beerse.  De totale ecologische voetafdruk van Blueguard® op basis van verwijdering van zware metalen in de processen zal naar verwachting lager zijn dan conventionele methoden zoals chemische neerslag of behandeling met een ionenuitwisselingshars. 

Sibelco is een wereldleider in materiaaloplossingen. Sibelco ontgint, verwerkt en verkoopt gespecialiseerde industriële mineralen - met name siliciumdioxide, klei, veldspaat en olivijn - en is een leider op het gebied van glasrecycling. De oplossingen van Sibelco ondersteunen de vooruitgang van het moderne leven en zijn bestemd voor uiteenlopende sectoren zoals glas, keramiek, bouw, coatings, polymeren en waterzuivering.