Мениджмънт на Аурубис България

Изпълнителният съвет на Аурубис България се състои от: Тим Курт (Изпълнителен директор, Вице-президент), Томас Бюнгер (Председател на съвета на директорите), Ивайло Вътев (Директор Финанси).

 

Тим Курт
Тим Курт

Изпълнителен директор, Вице-президент

Напишете имейл

Тим Курт започва работа в “Норддойче Афинери” (предишното наименование на Аурубис) през 2006 г. и до месец юли на 2014 г. е Вицепрезидент “Корпоративна логистика”.

Томас Бюнгер
Томас Бюнгер

Председател на съвета на директорите

Напишете имейл

Д-р Бюнгер учи цветна металургия във Фрайберг (Германия) и в Минния институт в Санкт Петербург (Русия). След като завършва през 1994 г., първоначално работи като научен сътрудник в TU Bergakademie Freiberg, а от 1996 г. като инженер по научноизследователска и развойна дейност във Freiberger Compound Materials GmbH.

Ивайло Вътев
Ивайло Вътев

Директор Финанси

Напишете имейл

През 2009 г. Ивайло Вътев се присъединява към Аурубис България, където като финансов директор отговаря за планиране и контрол, счетоводство, разплащания, хеджиране и информационните технологии в компанията.