Сертификати

За първи път заводът е сертифициран в съответствие със стандарта ISO 9001 през декември 2004 г. за внедрена Система за управление на качеството. През ноември 2011 г. сертификатът e подновен от LRQA с валидност до декември 2013 г. Аурубис България АД също така е сертифициран и в съответствие със стандарта ISO 14001 за внедрена Система за управление на околната среда. Сертификатът издаден от LRQA е с валидност до март 2015 г. Двете системи за управление на качество и околна среда са интегрирани, поддържат се и непрекъснато се подобряват.

През 2009 г. Аналитични лаборатории на Аурубис България АД получиха сертификат за акредитация, съгласно ISO 17025:2006.

През същата година катодите на Аурубис България са сертифицирани с клас А от Лондоската метална борса.

През октомври 2012 г. компанията получи одобрение за Authorised Economic Operator  за опростени митнически процедури, сигурност и безопасност. Този статут, валиден във всички държави-членки на ЕС, бе предоставена от българските митнически власти.