Опазване на околната среда

Поради естеството на материалите, чрез които се осъществява процеса на  металургично производство, неизбежно е влиянието, което се оказва върху околната среда. Извършва  се непрекъсната оптимизация на този процес, за  да се намали въздействието върху околната среда, като това е основен приоритет на Аурубис България.

От приватизацията на предприятието през 1997 г. до сега за модернизиране са вложени близо € 500 млн., като € 100 млн. от тях са използвани за изпълнение на мерките, предприети за подобряване на представянето на компанията по отношение на околната среда. Важна инвестиция е осъществена между 2006 и 2008 г. за изграждането на газоочистваща система на стойност от € 12.5 млн.

През м. юни 2011 г. стартира новата инвестиционна програма на компанията „Аурубис България 2014”, която предвижда инвестиции на стойност € 44.2 млн., от които над € 25 млн. ще бъдат вложени за преки екологични мерки.